Ogłoszenia XXXIII Niedzielę Zwykłą

                                                                     OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA  XXXIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ                       …